Sinokki, Jani. Aistimusten Merkitys Havainnossa Descartesilla. Ajatus 75, no. 1 (tammikuuta 4, 2019): 151-180. Viitattu huhtikuuta 19, 2019. https://journal.fi/ajatus/article/view/77490.