Meretoja, Hanna. The Ethics of Storytelling: Narratiivinen Hermeneutiikka Ja Kertomusten Eettinen Potentiaali. Ajatus 75, no. 1 (tammikuuta 4, 2019): 315-330. Viitattu huhtikuuta 19, 2019. https://journal.fi/ajatus/article/view/77513.