1.
Yli-Tepsa H. Kysymys biologisesta eksistenssistä Maurice Merleau-Pontyn havainnonfenomenologiassa. ajatus [Internet]. 7. joulukuuta 2020 [viitattu 6. maaliskuuta 2021];77(1):375–386. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/100276