1.
Hovila T-M, Lipsanen K. Menetelmät Erik Ahlmanin filosofiassa. ajatus [Internet]. 11. joulukuuta 2022 [viitattu 18. heinäkuuta 2024];78:123–147. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125146