1.
Pihlström S. Teologia, uskonnontutkimus ja (uskonnon)filosofia humanistisina tutkimusaloina. ajatus [Internet]. 11. joulukuuta 2022 [viitattu 27. helmikuuta 2024];78:149–185. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125147