1.
Forsman J. Epäily, skeptisismi ja arvostelmasta pidättäytyminen Descartesin Mietiskelyissä. ajatus [Internet]. 11. joulukuuta 2022 [viitattu 4. maaliskuuta 2024];78:301–305. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125156