1.
Suni N. Vastuu uskomuksista: episteemisen ja moraalisen vastuun yhtäläisyyksistä ja eroista. ajatus [Internet]. 25. marraskuuta 2023 [viitattu 14. huhtikuuta 2024];79. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/125484