1.
Backman J. Pienten kertomusten etiikkaa: ideologia ja narratiivinen hermeneutiikka. ajatus [Internet]. 4. tammikuuta 2019 [viitattu 25. elokuuta 2019];75(1):361-82. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/77516