1.
Salmela M. Empatian lajeista ja niiden moraalisesta merkityksestä. ajatus [Internet]. 13. joulukuuta 2019 [viitattu 26. marraskuuta 2022];76(1):331–336. Saatavissa: https://journal.fi/ajatus/article/view/88197