https://journal.fi/ajatus/issue/feed Ajatus 2023-11-25T07:26:01+02:00 Panu Raatikainen panu.raatikainen@tuni.fi Open Journal Systems <p>Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja <em>Ajatus</em> on perustettu 1926. <em>Ajatus </em>julkaisee korkeatasoisia suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita filosofian kaikilta alueilta. <em>Ajatus </em>noudattaa referee-menettelyä: toimitukselle tarjotut artikkelit – väitösluentoja eli <em>lectioita </em>lukuun ottamatta – arvioidaan anonyymisti.</p> https://journal.fi/ajatus/article/view/125454 In memoriam: Simo Knuuttila (1946–2022) 2022-12-15T14:33:58+02:00 Ilkka Niiniluoto <p>In memoriam: Simo Knuuttila (1946–2022)</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125449 S. Albert Kivinen deskriptiivisenä metafyysikkona 2022-12-15T14:24:51+02:00 Anssi Korhonen <p>S. Albert Kivinen deskriptiivisenä metafyysikkona</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125455 Seppo Albert Kivinen universaalien identiteetti- ja eksistenssiehdoista 2022-12-15T14:35:53+02:00 Markku Keinänen <p>Seppo Albert Kivinen universaalien identiteetti- ja eksistenssiehdoista.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125469 Suuriruhtinaskunnan filosofiaa 2022-12-15T15:12:05+02:00 Tuomo Aho <p>Kirja-arvio teoksesta Juha Manninen, Juhani Ihanus, Marja Jalava ja Ilkka Niiniluoto, <em>A History of Philosophy and Psychology in Finland, 1809–1917</em>. (The History of Learning and Science in Finland 1828–1918, 19.) Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 2021. 424 s.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125471 Sokrates kömpii määrittelyiltä karkuun 2022-12-15T15:14:57+02:00 Kalle Korhonen <p>Kirja-arvio teoksesta Otto H. Linderborg, <em>Sokrates i ljuset av sin död</em>. Stockholm: CKM Förlag, 2021. 114 s.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125472 Miesvallan murtamisen filosofiaa 2022-12-15T15:17:55+02:00 Vili Lähteenmäki <p>Kirja-arvio teoksesta <em>Miesvaltaa murtamassa: Varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia</em>. Reuter, Martina (toim.). Helsinki: Gaudeamus, 2021. 470 s.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125475 Bioetiikan queer-feministisestä tulkinta- kehyksestä 2022-12-15T15:58:59+02:00 Tiia Sudenkaarne <p>Lektio: Bioetiikan queer-feministisestä tulkinta- kehyksestä.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125476 Itsekontrollin saavutettavuusteoria ja sen implikaatioita 2022-12-15T16:01:35+02:00 Polaris Koi <p>Lektio: Itsekontrollin saavutettavuusteoria ja sen implikaatioita.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125477 Tahto valtaan olevaisen ykseytenä Nietzschen filosofiassa 2022-12-15T16:03:51+02:00 Marjo Vartiainen <p>Lektio: Tahto valtaan olevaisen ykseytenä Nietzschen filosofiassa.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125478 Maine de Biran ja Henri Bergson tiedon kehittymisestä ja filosofian luonteesta 2022-12-15T16:06:04+02:00 Lauri Myllymaa <p>Lektio: Maine de Biran ja Henri Bergson tiedon kehittymisestä ja filosofian luonteesta.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125479 Tiedon kohteet ja mahdolliset maailmat 2022-12-15T16:21:45+02:00 Tuukka Tanninen <p>Lektio: Tiedon kohteet ja mahdolliset maailmat.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125481 Itsetietoisuuden moniulotteisuus neurofilosofisessa viitekehyksessä 2022-12-15T16:24:23+02:00 Heidi Haanila <p>Lektio: Itsetietoisuuden moniulotteisuus neurofilosofisessa viitekehyksessä.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125482 Kasvun paikka: Havainto toisista mediapohjaisessa julkisessa keskustelussa 2022-12-15T16:26:28+02:00 Minna-Kerttu Kekki <p>Lektio: Kasvun paikka: Havainto toisista mediapohjaisessa julkisessa keskustelussa.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125484 Vastuu uskomuksista: episteemisen ja moraalisen vastuun yhtäläisyyksistä ja eroista 2022-12-15T16:29:09+02:00 Ninni Suni <p>Lektio: Vastuu uskomuksista: episteemisen ja moraalisen vastuun yhtäläisyyksistä ja eroista.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125485 Malliperustainen ja mekanistinen lähestymistapa sosiaaliseen koordinaatioon 2022-12-15T16:30:48+02:00 Matti Sarkia <p>Lektio: Malliperustainen ja mekanistinen lähestymistapa sosiaaliseen koordinaatioon.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125461 Kirjan Relational Passage of Time esittely 2022-12-15T14:50:48+02:00 Matias Slavov <p>Kirjan Relational Passage of Time esittely.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125462 ”Näin kulutan aikaa” 2022-12-15T14:53:17+02:00 Sami Pihlström <p>”Näin kulutan aikaa”</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125463 Ajankulun ja sen kokemisen arvoituksellisuudesta 2022-12-15T14:55:24+02:00 Valtteri Arstila <p>Ajankulun ja sen kokemisen arvoituksellisuudesta</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125464 Ajan kulun todellisuudesta: vastauksia Pihlströmille ja Arstilalle 2022-12-15T14:57:21+02:00 Matias Slavov <p>Ajan kulun todellisuudesta: vastauksia Pihlströmille ja Arstilalle.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125453 Lukijalle 2022-12-15T14:32:18+02:00 Panu Raatikainen <p>Pääkirjoitus.</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125457 Ajallisuus ja rationaalisuus COVID-19- pandemian vaiheissa: järkytys, välitila ja ”paluu normaaliin” 2022-12-15T14:39:13+02:00 Erika Ruonakoski <p>Ajallisuus ja rationaalisuus COVID-19- pandemian vaiheissa: järkytys, välitila ja ”paluu normaaliin”</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125458 Om begreppet evidens i evidensbaserad medicin 2022-12-15T14:41:01+02:00 Oskar Lindholm Pekka Louhiala <p>Om begreppet evidens i evidensbaserad medicin</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus https://journal.fi/ajatus/article/view/125460 Hiukkasfysiikan standardimalli ja unifikationismi 2022-12-15T14:48:06+02:00 Ari Peuhu <p>Hiukkasfysiikan standardimalli ja unifikationismi</p> 2023-11-25T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ajatus