Ajatus https://journal.fi/ajatus <p>Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja <em>Ajatus</em> on perustettu 1926. <em>Ajatus </em>julkaisee korkeatasoisia suomen- ja ruotsinkielisiä artikkeleita filosofian kaikilta alueilta. <em>Ajatus </em>noudattaa referee-menettelyä: toimitukselle tarjotut artikkelit – väitösluentoja eli <em>lectioita </em>lukuun ottamatta – arvioidaan anonyymisti.</p> Suomen Filosofinen Yhdistys fi-FI Ajatus 0355-1725 In memoriam: Simo Knuuttila (1946–2022) https://journal.fi/ajatus/article/view/125454 <p>In memoriam: Simo Knuuttila (1946–2022)</p> Ilkka Niiniluoto Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 S. Albert Kivinen deskriptiivisenä metafyysikkona https://journal.fi/ajatus/article/view/125449 <p>S. Albert Kivinen deskriptiivisenä metafyysikkona</p> Anssi Korhonen Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Seppo Albert Kivinen universaalien identiteetti- ja eksistenssiehdoista https://journal.fi/ajatus/article/view/125455 <p>Seppo Albert Kivinen universaalien identiteetti- ja eksistenssiehdoista.</p> Markku Keinänen Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Suuriruhtinaskunnan filosofiaa https://journal.fi/ajatus/article/view/125469 <p>Kirja-arvio teoksesta Juha Manninen, Juhani Ihanus, Marja Jalava ja Ilkka Niiniluoto, <em>A History of Philosophy and Psychology in Finland, 1809–1917</em>. (The History of Learning and Science in Finland 1828–1918, 19.) Helsinki: Societas Scientiarum Fennica, 2021. 424 s.</p> Tuomo Aho Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Sokrates kömpii määrittelyiltä karkuun https://journal.fi/ajatus/article/view/125471 <p>Kirja-arvio teoksesta Otto H. Linderborg, <em>Sokrates i ljuset av sin död</em>. Stockholm: CKM Förlag, 2021. 114 s.</p> Kalle Korhonen Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Miesvallan murtamisen filosofiaa https://journal.fi/ajatus/article/view/125472 <p>Kirja-arvio teoksesta <em>Miesvaltaa murtamassa: Varhaisten feministien filosofisia kirjoituksia</em>. Reuter, Martina (toim.). Helsinki: Gaudeamus, 2021. 470 s.</p> Vili Lähteenmäki Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Bioetiikan queer-feministisestä tulkinta- kehyksestä https://journal.fi/ajatus/article/view/125475 <p>Lektio: Bioetiikan queer-feministisestä tulkinta- kehyksestä.</p> Tiia Sudenkaarne Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Itsekontrollin saavutettavuusteoria ja sen implikaatioita https://journal.fi/ajatus/article/view/125476 <p>Lektio: Itsekontrollin saavutettavuusteoria ja sen implikaatioita.</p> Polaris Koi Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Tahto valtaan olevaisen ykseytenä Nietzschen filosofiassa https://journal.fi/ajatus/article/view/125477 <p>Lektio: Tahto valtaan olevaisen ykseytenä Nietzschen filosofiassa.</p> Marjo Vartiainen Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Maine de Biran ja Henri Bergson tiedon kehittymisestä ja filosofian luonteesta https://journal.fi/ajatus/article/view/125478 <p>Lektio: Maine de Biran ja Henri Bergson tiedon kehittymisestä ja filosofian luonteesta.</p> Lauri Myllymaa Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Tiedon kohteet ja mahdolliset maailmat https://journal.fi/ajatus/article/view/125479 <p>Lektio: Tiedon kohteet ja mahdolliset maailmat.</p> Tuukka Tanninen Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Itsetietoisuuden moniulotteisuus neurofilosofisessa viitekehyksessä https://journal.fi/ajatus/article/view/125481 <p>Lektio: Itsetietoisuuden moniulotteisuus neurofilosofisessa viitekehyksessä.</p> Heidi Haanila Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Kasvun paikka: Havainto toisista mediapohjaisessa julkisessa keskustelussa https://journal.fi/ajatus/article/view/125482 <p>Lektio: Kasvun paikka: Havainto toisista mediapohjaisessa julkisessa keskustelussa.</p> Minna-Kerttu Kekki Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Vastuu uskomuksista: episteemisen ja moraalisen vastuun yhtäläisyyksistä ja eroista https://journal.fi/ajatus/article/view/125484 <p>Lektio: Vastuu uskomuksista: episteemisen ja moraalisen vastuun yhtäläisyyksistä ja eroista.</p> Ninni Suni Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Malliperustainen ja mekanistinen lähestymistapa sosiaaliseen koordinaatioon https://journal.fi/ajatus/article/view/125485 <p>Lektio: Malliperustainen ja mekanistinen lähestymistapa sosiaaliseen koordinaatioon.</p> Matti Sarkia Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Kirjan Relational Passage of Time esittely https://journal.fi/ajatus/article/view/125461 <p>Kirjan Relational Passage of Time esittely.</p> Matias Slavov Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 ”Näin kulutan aikaa” https://journal.fi/ajatus/article/view/125462 <p>”Näin kulutan aikaa”</p> Sami Pihlström Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Ajankulun ja sen kokemisen arvoituksellisuudesta https://journal.fi/ajatus/article/view/125463 <p>Ajankulun ja sen kokemisen arvoituksellisuudesta</p> Valtteri Arstila Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Ajan kulun todellisuudesta: vastauksia Pihlströmille ja Arstilalle https://journal.fi/ajatus/article/view/125464 <p>Ajan kulun todellisuudesta: vastauksia Pihlströmille ja Arstilalle.</p> Matias Slavov Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Lukijalle https://journal.fi/ajatus/article/view/125453 <p>Pääkirjoitus.</p> Panu Raatikainen Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Ajallisuus ja rationaalisuus COVID-19- pandemian vaiheissa: järkytys, välitila ja ”paluu normaaliin” https://journal.fi/ajatus/article/view/125457 <p>Ajallisuus ja rationaalisuus COVID-19- pandemian vaiheissa: järkytys, välitila ja ”paluu normaaliin”</p> Erika Ruonakoski Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Om begreppet evidens i evidensbaserad medicin https://journal.fi/ajatus/article/view/125458 <p>Om begreppet evidens i evidensbaserad medicin</p> Oskar Lindholm Pekka Louhiala Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79 Hiukkasfysiikan standardimalli ja unifikationismi https://journal.fi/ajatus/article/view/125460 <p>Hiukkasfysiikan standardimalli ja unifikationismi</p> Ari Peuhu Copyright (c) 2023 Ajatus 2023-11-25 2023-11-25 79