HowUTeach -itsearviointityökalu laadukkaan korkeakouluopettamisen tukena

Kirjoittajat

  • Anna Parpala Helsingin yliopisto
  • Liisa Postareff Hämeen ammattikorkeakoulu

Avainsanat:

itsearviointi, korkeakouluopettajat, korkeakouluopetus, hyvinvointi

Abstrakti

Artikkeli esittelee korkeakouluopettajien työn tueksi kehitetyn HowUTeach -itsearviointityökalun. HowUTeach on korkeakoulupedagogiseen tutkimukseen perustuva, korkeakouluopettajien itsearviointityökalu, jonka avulla HowUTeach -kyselyyn vastaavalle korkeakouluopettajalle voidaan tuottaa tutkimukseen perustuva vastapalaute oman opetuksen ja pedagogisen asiantuntijuuden kehittämisen tueksi. HowUTeachin käytön ensisijaisena tavoitteena on lisätä korkeakouluopettajien tietoisuutta omasta opetuksesta, ja lisätä näin opettajien kykyä reflektoida ja kehittää omaa opetustaan sekä edistää heidän hyvinvointiaan. HowUTeach on suunniteltu ja kehitetty erityisesti tiede- ja ammattikorkeakouluopettajien työn tueksi. Artikkelissa kuvataan kyselyn eri ulottuvuudet ja vastapalautemekanismi, joka perustuu opettajien kyselyvastauksiin. HowUTeachin alustava käyttö on antanut rohkaisevia tuloksia ja opettajat kokevat, että kyselyn käyttö auttaa heitä kehittämään heidän opetustaan. Kyselyä kehitetään edelleen.

Osasto
Tiedeartikkelit

Julkaistu

2022-02-01

Viittaaminen

Parpala, A., & Postareff, L. (2022). HowUTeach -itsearviointityökalu laadukkaan korkeakouluopettamisen tukena. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(4), 61–67. https://doi.org/10.54329/akakk.113327