Irrallisuudesta osallisuuteen – valmiuksia koulupudokkuuden vähentämiseen

Kirjoittajat

  • Teija Koskela Itä-Suomen yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
  • Tiina Reis Pohjois-Karjalan ammattiopisto
  • Hanna-Maija Sinkkonen Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö

Avainsanat:

koulupudokkuus, osallisuus, ammatillinen koulutus, ohjaus, sosiaalinen oppimisympäristö

Abstrakti

Artikkeli on läpikäynyt referee-menettelyn

Tässä artikkelissa tarkastellaan sosiaalisen oppimisympäristön ja koulun toimintakulttuurin suhdetta koulupudokkuuteen aiemmin tehdyn tutkimuksen perusteella. Tehtävänä on etsiä ammatilliseen koulutukseen soveltuvia tutkimuksellisia näkökulmia kouluyhteisön toiminnan kehittämiseen. Kysymme, mitä oppimisyhteisön ammattilaisten pitäisi yksilöinä ja organisaatioina osata ja ottaa huomioon, jotta opinnoista pois jääminen vähenisi ammatillisessa koulutuksessa. Koulupudokkuutta ei voi liittää vain opiskelijakohtaisiin tekijöihin, vaan artikkelissa lähestytään kysymystä myös toisin: Millä tavoilla oppimisyhteisöt toimintatapoineen voivat tuottaa pudokkuutta? Tästä syystä suhtaudumme koulupudokkuus-käsitteeseen kriittisesti. Artikkelissa nostamme esiin tutkimuksia, joiden teoreettinen tarkastelu kohdentuu koulupudokkuuden vähentämiseen. Esittelemme tutkimusten keskeisiä tuloksia sekä kokoamme niiden pohjalta tutkittuun tietoon perustuvan mallin, jota voidaan hyödyntää ammatillisen koulutuksen kehittämistyössä. Mallin avulla voidaan jäsentää esimerkiksi kehittämissuunnitelmia, jotta tutkimushavaintojen ja hyviksi koettujen interventioiden monet ulottuvuudet tulisivat selkeämmin näkyviksi kaikille mukana oleville henkilöille - myös opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen. 

Viittaaminen

Koskela, T., Reis, T., & Sinkkonen, H.-M. (2016). Irrallisuudesta osallisuuteen – valmiuksia koulupudokkuuden vähentämiseen. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 18(4), 9–23. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84824