[1]
Siklander, P., Hintikka, J. ja Eskola, L. 2021. MindBusiness-viitekehyksen yhteys yrittäjämäisen minäpystyvyyden muutoksiin korkeakouluopinnoissa – ”Kaikki haasteet ovat voitettavissa”. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 23, 1 (huhti 2021), 78–96.