[1]
Sipari, S., Helenius, S., Vänskä, N., Foster, R. ja Salonen, A.O. 2023. Osallistuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanuus ammattikorkeakoulukontekstissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 24, 4 (tammi 2023), 10–27.