[1]
Veermans, M., Ryymin, E., Korhonen, A.-M., Lallimo, J., Airola, J. ja Niinimäki J. 2018. Jaetut haasteet ja ratkaisut – opettajien digipedagogisten erikoistumiskoulutusten koulutusasteet ylittävä yhteistyöpaja. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 20, 4 (joulu 2018), 51–69.