[1]
Mahlamäki-Kultanen, S. ja Räkköläinen, M. 2016. Tutkimus- ja kehittämisympäristö oppimisympäristönä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 18, 4 (joulu 2016), 4–8.