[1]
Laitinen, A., Kinnunen, A. ja Väisänen, T. 2019. Tulevaisuuden ennakointia – opintojen nivelvaiheita kehittämässä: Opiskelijoiden kokemuksia ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakouluopiskelun nivelvaiheen yhteistyöstä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 20, 5 (tammi 2019), 89–97.