[1]
Airila, A., Mattila-Holappa, P., Kurki, A.-L. ja Nykänen, M. 2019. Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 21, 2 (kesä 2019), 24–41.