[1]
Pakkala, A., Väänänen, I., Brauer, S., Karapalo, T., Virkki-Hatakka, T. ja Kettunen, J. 2019. Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 21, 4 (joulu 2019), 62–72.