[1]
Väänänen, I. ja Peltonen, K. 2020. Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja. 22, 2 (kesä 2020), 52–69.