(1)
Siklander, P.; Hintikka, J.; Eskola, L. MindBusiness-Viitekehyksen Yhteys yrittäjämäisen minäpystyvyyden Muutoksiin Korkeakouluopinnoissa – ”Kaikki Haasteet Ovat voitettavissa”. AKAKK 2021, 23, 78-96.