(1)
Virtanen, A. Konstruktiivinen tutkimusote Miten koulutus ja elinkeinoelämän odotukset kohtaavat ammattikorkeakoulun opinnäytetöissä. AKAKK 2022, 8, 46–52.