(1)
Sipari, S.; Helenius, S.; Vänskä, N.; Foster, R.; Salonen, A. O. Osallistuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanuus ammattikorkeakoulukontekstissa. AKAKK 2023, 24, 10-27.