(1)
Veermans, M.; Ryymin, E.; Korhonen, A.-M.; Lallimo, J.; Airola, J.; Niinimäki J. Jaetut haasteet ja ratkaisut – opettajien digipedagogisten erikoistumiskoulutusten koulutusasteet ylittävä yhteistyöpaja. AKAKK 2018, 20, 51-69.