(1)
Malmi, L.; Kauppinen, T. Aalto Online Learning etsii uudenlaista kulttuuria oppimiseen ja opetukseen. AKAKK 2017, 19, 50-57.