(1)
Mahlamäki-Kultanen, S.; Räkköläinen, M. Tutkimus- Ja kehittämisympäristö oppimisympäristönä. AKAKK 2016, 18, 4-8.