(1)
Ammattikasvatuksen aikakauskirja. Erityinen Tuki elinikäisen Oppimisen Mahdollistajana Ammatillisessa Aikuiskoulutuksessa: Lectio KT, Lehtori Kaisa Rädyn väitöskirjan Tarkastustilaisuudesta 1.4.2016, Helsingin Yliopisto. AKAKK 2016, 18, 68-72.