(1)
Airila, A.; Mattila-Holappa, P.; Kurki, A.-L.; Nykänen, M. Työelämässä oppiminen, ohjaus ja oppilaitosyhteistyö työpaikkojen näkökulmasta. AKAKK 2019, 21, 24-41.