(1)
Pakkala, A.; Väänänen, I.; Brauer, S.; Karapalo, T.; Virkki-Hatakka, T.; Kettunen, J. Työelämäpedagogiikka Korkeakoulutuksessa – Hyväksi Havaittuja Ja Kehitteillä Olevia käytänteitä. AKAKK 2019, 21, 62-72.