(1)
Arvola, O.; Reunamo, J.; Kyttälä, M. Kohti Kieli- Ja Kulttuuritietoista Kasvatusta. Kasvattajat Lasten Osallisuuden Mahdollistajina Varhaiskasvatuksen oppimisympäristöissä. AKAKK 2020, 22, 44–60.