Tuominen, M., & Wihersaari, J. (2015). Ammattikasvatusfilosofiaa: muutos uhkana vai mahdollisuutena ammattikasvatuksen olemukselle?. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 17(e), 85–91. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/102550