Peltonen, K., Niiranen, S., Ikäheimonen, T. ., & Oikkonen, E. . (2021). Katsaus suomalaisen yrittäjyyskasvatustutkimuksen nykytilaan ja tulevaisuuden suuntiin. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(1), 4–26. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/107441