Römer-Paakkanen, T., Saaranen, P., & Suonpää, M. (2021). Aloittavien ammattikorkeakouluopiskelijoiden käsitykset yrittäjyydestä. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(1), 41–58. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/107453