Salmijärvi, T., Siklander, P., Vuopala, E., & Impiö, N. (2021). Yrittäjyyden edistäminen korkeakouluissa – yrittäjyyslinjausten sekä kahden korkeakoulun käytänteiden tarkastelua. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 23(1), 59–77. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/107455