Arola, T. (2022). Monikulttuurinen ohjaus osana henkilökohtaistamisprosessia. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 15(4), 61–75. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/114190