Pietilä, P., & Laitinen, M. (2022). ”Koulutusta kaikille?” – esteettömyys korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 13(3), 68–77. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/114561