Aaltola, P., Lainema, K., Laajala, M., Hämäläinen, R., Manninen, A., & Koponen, S. (2022). Tiedosta tekoihin: Vuorovaikutus ja yhteisöllinen oppiminen johtajien koulutuksessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 24(1), 27–43. https://doi.org/10.54329/akakk.115628