Sipari, S., Helenius, S., Vänskä, N., Foster, R., & Salonen, A. O. (2023). Osallistuva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanuus ammattikorkeakoulukontekstissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 24(4), 10–27. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/125872