Ruokamo, H., Rasi-Heikkinen, P., & Upola, S. (2023). Tulevaisuuden taidot ja osaaminen – yhdenvertaisuus digitalisaation ajassa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 25(3), 4–9. https://doi.org/10.54329/akakk.137483