Brauer, S., Mäenpää, K., Tervaskanto, M., & Heikkinen, K.-P. (2023). Smart Campus - Digitalisaatio ja kehittyvät teknologiat työssä ja oppimisessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 25(3), 10–28. https://doi.org/10.54329/akakk.137486