Räkköläinen, M., & Meriläinen, R. (2019). Koulutus ja osaaminen kestävässä tulevaisuudessa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 20(5), 4–14. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84512