Siirilä, J., Salonen, A. O., Laininen, E., Pantsar, T., & Tikkanen, J. (2019). Transformatiivinen oppiminen antroposeenin ajassa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 20(5), 39–56. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84520