Kilpeläinen P., & Vettenniemi, J. (2019). Ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen työelämärelevanssi muuttuvassa maailmassa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 20(5), 66–72. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84525