Lehtonen, E., Rintala, H., Pylväs, L., & Nokelainen, P. (2018). Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 20(4), 10–26. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84558