Teräs, M., & Virolainen, M. (2018). Hæge Noren ajatuksia ammatillisen koulutuksen tutkimuksesta ja Pohjoismaisesta yhteistyöstä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(2), 76–78. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84693