Huhtala, S., & Ihantola, P. (2017). Oppimisanalytiikka digitaalisessa ympäristössä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(3), 4–6. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84745