Malmi, L., & Kauppinen, T. (2017). Aalto Online Learning etsii uudenlaista kulttuuria oppimiseen ja opetukseen. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 19(3), 50–57. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84781