Mahlamäki-Kultanen, S., & Räkköläinen, M. (2016). Tutkimus- ja kehittämisympäristö oppimisympäristönä. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 18(4), 4–8. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84812