Koskela, T., Reis, T., & Sinkkonen, H.-M. (2016). Irrallisuudesta osallisuuteen – valmiuksia koulupudokkuuden vähentämiseen. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 18(4), 9–23. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/akakk/article/view/84824